Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Bardzo ważną rolę w łagodzeniu problemu bezrobocia w regionie odgrywa założone 6 lipca 1995 r. Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, powstałe z inicjatywy działaczy samorządowych miasta Żyrardowa i okolic. W 2003 r. Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości:

-1) przeprowadziło 18 kursów dotyczących wspierania małej przedsiębiorczości, na których przeszkolono 1107 osób, w tym 59 bezrobotnych

-2) poprzez Fundusz Wspierania Małej Przedsiębiorczości udzieliło pożyczek na kwotę 645 900 zł, dzięki którym powstałol5 firm zatrudniających 26 osób 3) . udzieliło 55 konsultacji 4) realizuje projekty:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>