Związki zawodowe w Europie

– zbytnia ochrona miejsc pracy i warunków placowych zniechęca firmy do zwiększania zatrudnienia nawet w czasach dobrej koniunktury (tzw. bezza- trudnieniowy wzrost gospodarczy).

Związki zawodowe w Europie zaczynają się jednak uelastyczniać. W krajach zachodniej Europy coraz częściej stają przed alternatywą: albo zmienią swoje żądania albo firma przeniesie się na wschód (Polska, Węgry, Czechy), gdzie wynagrodzenia są znacznie niższe.

Cytując C. Brewstera, można powiedzieć, że europejski model zarządzania zasobami ludzkimi : jest w okresie powstawania nie można mówić, że istnieje jako taki, z wyjątkiem bardzo ogólnych odniesień,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>