Złe doświadczenia z kompetencjami

E Złe doświadczenia z kompetencjami skutkujące brakiem zaufania, lękiem. Brak wiedzy o kompetencjach u użytkowników systemu. Trudny kontekst sytuacyjny w organizacji (inaczej firma zachowuje się świeżo po bonusach, a inaczej, gdy ma złą sytuację na rynku).

Firmy chcą mieć model, a później nie bardzo wiedzą, do czego go wykorzystać. Biurokratyzacja związana z projektem. Brak „chemii” z konsultantami zewnętrznymi, którzy współpracują z organizacją przy tworzeniu projektu.

Już sam proces budowy modelu „od góry” „do dołu” pokazuje, że przychylny i zaan-gażowany zarząd jest warunkiem sukcesu projektu. Zaangażowanie w budowę narzędzi opartych na kompetencjach i ich wdrażanie oraz akceptowanie projektu przez kadrę kierowniczą jest następnym wyznacznikiem jego powodzenia. Aby osiągnąć to zaangażowanie i akceptację, potrzebne jest procesowe podejście do projektu. Strukturalizowanie prac projektowych poprzez ustalenie: sponsora, właściciela projektu, celów i zadań oraz sposobu raportowania powoduje, że grupa projektowa bardzo silnie utożsamia się z projektem kompetencyjnym, jest bardziej skuteczna we wdrażaniu. Podejście procesowe jest pomocne w spełnieniu kolejnego warunku powodzenia we wdrażaniu modelu kompetencji, jakim jest konsekwencja w używaniu zdefiniowanych kompetencji. Projekt „na wejściu” wymaga uzgodnienia potrzeb użytkowników przyszłych rozwiązań HR opartych na kompetencjach. „Na wyjściu” zaś wymaga konsekwentnego używania modelu kompetencji w praktyce, czego przejawem może być np. niestosowanie innych nazw i definicji do bieżących podprojektów zarządzania personelem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>