Współczesne organizacje

Współczesne organizacje potrzebują pracowników o wysokim poziomie przyswajania i aplikacji wiedzy, umiejętności komunikacyjnych i elastyczności.

Wraz z przyspieszeniem przemian technologicznych i wzrostem innowacyjności przedsiębiorstw zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników wysoko wykwalifi-kowanych. Liczy się nie tylko poziom wykształcenia i doświadczenie, ale również umiejętność stałego dostosowywania kwalifikacji do zmiennych i rosnących wymagań rynku. W organizacji opartej na wiedzy każde nieomal stanowisko staje się bardziej wiedzochłonne i wymaga permanentnego samodoskonalenia zawodowego, pod-noszenia poziomu odpowiedniej wiedzy i umiejętności jej aplikacji w miejscu pracy.

Współczesny rynek wymaga od pracobiorcy umiejętności przekwalifikowania się. Postępujące procesy automatyzacji, postęp technologiczny i przemiany strukturalne w przemyśle pozbawiają zatrudnienia całe grupy ludzi. W konsekwencji obserwujemy rosnące bezrobocie, z którego jedynym wyjściem jest przekwalifikowanie się pracownika. Zmiany zachodzące w nowoczesnej gospodarce zmuszają ludzi, do tej poiy pracujących w stabilnym środowisku pracy, do przesiedlania się, często wbrew swojej woli, w poszukiwaniu nowej pracy.

W zakresie edukacji przedsiębiorczości należy dążyć do przygotowania społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, do wyzwań w dziedzinie nowych technologii, organizacji, sposobów komunikowania się itp. Edukację powszechną i specjalistyczną dotyczącą przedsiębiorczości i innowacji należy traktować jako ważne źródło generowania w przyszłości postaw proinnowacyjnych, tworzenia klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości i zmianom technologicznym.

One comment to Współczesne organizacje

  • putinek  says:

    wspolczesne organizacje doja tylko ludzi dla siebie,osoby na ktore zbieraja kase w ogole nie sa wspierane

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>