Wskazane zjawiska w Polsce

zwiększenie się krytycyzmu wobec władz publicznych ze strony społeczeństwa, coraz lepiej wykształconego i świadomego swoich praw, domaganie się poprawy jakości usług publicznych, możliwości wpływania na ofertę usługową oraz zmiany tradycyjnych biurokratycznych struktur,

wzmacnianie, a czasem wywoływanie, tendencji zmian przez międzynarodowe organizacje – OECD, Unię Europejską czy Bank Światowy.

Wskazane zjawiska w Polsce pojawiły się na przełomie XX i XXI w. Bezpośrednie przyczyny zmian w zarządzaniu organizacjami publicznymi są następujące:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>