Według Hamela i Prahalada

Powyższe rozumowanie pozwoliło autorom wprowadzić pojęcie kompetencji jako unikalnej kombinacji specjalizacji biznesu i ludzkich umiejętności, które odzwierciedlają typowy charakter organizacji. Ponieważ pojęcie to wyznaczało obszary przewagi konkurencyjnej firmy, autorzy określili je jako kompetencje kluczowe.

Według Hamela i Prahalada kompetencje kluczowe są charakterystycznymi dla danej firmy obszarami wiedzy i doświadczenia, na które składają się elementy mocno ze sobą współdziałające. Źródłami kompetencji mogą być: motywacja i wysiłek pracowników, technologiczny i profesjonalny know-how, wypracowana przez organizację koncepcja współpracy i komunikacji. Ponieważ treść i formę kompetencji kluczowych tworzą związki pomiędzy strategią, celami, strukturą i kulturą firmy, jak również sposobem jej zarządzania, kompetencje kluczowe są trudne do skopiowania przez konkurencję. r “ 1 ‚ Systematyczna praca na bazie kompetencji kluczowych daje organizacji określony efekt: znaczącą siłę strategiczną, a w rezultacie znacznie większą konkurencyjność firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>