W procesie pozyskiwania pracowników

W procesie pozyskiwania pracowników – stosowanie metod umożliwiających skuteczną identyfikację osób posiadających owe cechy bądź potencjał do ich rozwoju.

W procesie zarządzania efektywnością pracy – opracowanie procedur umoż-liwiających osiąganie wysokich efektów pracy poprzez stwarzanie ludziom możliwości działania.

W procedurze wynagradzania – uwzględnienie kryteriów stymulujących ludzką aktywność i doceniających zaangażowanie i gotowość do działania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>