W ponad połowie organizacji

W nieco ponad 60% organizacji planuje się świadczenie usług publicznych. W kilku z nich tylko opracowano i przyjęto schemat organizacji dostarczania usług, a w blisko jednej trzeciej istnieje zbiór dokumentów określających zakres usług i jednostki odpowiedzialne za ich realizację, a mieszkańcy są o tym poinformowani. Prawie w co piątej badanej organizacji istnieje zbiór dokumentów opisujący dostarczanie usług, przeprowadzane są badania aspiracji mieszkańców. W 10 z nich sytuacja odpowiada wysokim standardom w zakresie planowania usług, istnieje bowiem wieloletni plan dostarczania usług, zharmonizowany z budżetem i wieloletnim planem finansowym, a mieszkańcy znają plan i mają na niego wpływ.

W ponad dwóch trzecich organizacji wprowadzono procedury liczenia kosztów niektórych usług lub procedury analizy kosztów wszystkich usług. Natomiast w żadnej badanej organizacji nie istnieją procedury analizy kosztów jednostkowych powiązane z oceną jakości świadczenia usług.

W ponad połowie organizacji odnotowano zainteresowanie standardami świadczenia usług publicznych oraz doskonaleniem świadczenia usług, a także rozszerzeniem oferty i tworzeniem warunków do zwiększenia ich konkurencyjności. Standardy dla wszystkich usług były opracowywane w 14% organizacji, w niespełna 40% funkcjonuje monitoring usług, o czym mieszkańcy są poinformowani.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>