W otrzymanej empiiycznie strukturze

– kreatywność, – myślenie systemowe, – umiejętność organizowania pracy, – znajomość problemów gminy, – nastawienie na rozwój, – umiejętność podejmowania decyzji, – motywowanie do działania, – okazywanie zaufania pracownikom.

W otrzymanej empiiycznie strukturze kluczowych kompetencji największy pro-centowy udział mają kompetencje profesjonalne (62,5%). Kompetencje społeczne stanowią 25%, zaś biznesowe 12,5%. Otrzymany rezultat wyraźnie odbiega od modelu Pareto, w któiym zachodzi zależność 20/80. W przeprowadzonych badaniach uzyskano relację 21,6% (kumulowany procent liczby kompetencji) do 24,1% (kumulowany procent liczby punktów) . Rozpiętość (wynosząca 55,9%) wskazuje lukę kompetencyjną w podzbiorze kompetencji kluczowych. Stan ten oznacza, że osoby zarządzające wiejskimi jednostkami samorządu terytorialnego działają nieefektywnie. Źródłem tej nieefektywności nie są wyłącznie niedobory kompetencyjne w podzbiorze kluczowych kompetencji, ale też zdiagnozowane na odległych miejscach inne

kompetencje niezbędne do sprawnych i skutecznych działań. Na przykład w podzbiorze B, mającym drugorzędną ważność, zlokalizowano tak istotne kompetencje, jak nastawienie na zmiany, nastawienie na wyniki oraz dbałość o jakość pracy. Natomiast w podzbiorze C, o trzeciorzędnej ważności, zidentyfikowano m. in. wiedzę z dziedziny zarządzania oraz znajomość ustaw i przepisów, w tym dotyczących UE. Zaskoczeniem jest również zlokalizowanie w podzbiorze C kompetencji komunikatywność. Trudno wyobrazić sobie przyswojenie innych kompetencji społecznych wymienionych w podzbiorach A i B, bez umiejętności komunikowania się z innymi.

Online Casino HEX – BETABANEN.nl – Online Casino Spellen

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>