Usztywnienie płac i kosztów

– usztywnienie płac i kosztów pracy zmniejsza możliwości rozwojowe firmy, gdyż nie może ona elastycznie dostosowywać się do warunków koniunktury/ dekoniunktury,

– współdecydowanie przedstawicieli załogi o losach firmy niezupełnie przystaje do wymogów przyspieszającej globalizacji s’wiatowej gospodarki,

– scentralizowany model stosunków pracy zmniejsza konkurencyjność gospodarki europejskiej i gospodarek narodowych z powodu dużych kosztów pracy,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>