Tworzenie wartości w sferze zarządzania

Tworzenie wartości w sferze zarządzania kapitałem ludzkim odbywa się za pomocą szeregu narzędzi o różnym stopniu złożoności, wywodzących się nie tylko z nauk organizacji i zarządzania, ale również dyscyplin pokrewnych, takich jak socjologia pracy, psychologia pracy, fizjologia pracy, analiza ekonomiczna .

Zasadnicza kwestia w kontekście tytułu opracowania sprowadza się do pytania: czy i w jaki sposób narzędzia stosowane w zarządzaniu kapitałem ludzkim przyczyniają się do kreowania postaw przedsiębiorczych wśród osób świadczących pracę ? Dążąc do udzielenia odpowiedzi na to pytanie, przyjęto następującą klasyfikację tych narzędzi:

o strategia zarządzania kapitałem ludzkim, struktura organizacyjna, o kultura organizacyjna, procedury i metody. Narzędzia te pozwalają wpływać na rozwijanie postaw przedsiębiorczych w sposób pośredni – poprzez tworzenie sprzyjającego środowiska organizacyjnego, jak i bezpośrednio – poprzez identyfikowanie ludzi-przedsiębiorców, inwestowanie w ich rozwój oraz motywowanie do osiągnięć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>