Tworzenie wartości w obszarze przekształcania kapitału

Głównymi elementami sieci tworzenia wartości w obszarze wykorzystania kapitału ludzkiego są: organizowanie pracy, kierowanie zespołami, motywowanie, zarządzanie efektywnością, ocenianie, komunikowanie się.

Tworzenie wartości w obszarze przekształcania kapitału ludzkiego w kapitał strukturalny obejmuje działania związane z ujmowaniem wiedzy ludzi w procedury, bazy danych, instrukcje, sformalizowane metody i własność intelektualną. Jest

to obszar współpracy menedżerów zajmujących się sprawami personalnymi z me-nedżerami odpowiedzialnymi za zarządzanie wiedzą w organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>