Szukając usprawiedliwienia

Szukając usprawiedliwienia (lub też uzasadnienia) dla podejmowanych w Europie decyzji prawnych i politycznych czasami próbuje się odwoływać do specyficznego, europejskiego sposobu widzenia świata. Ta specyfika ma polegać m.in. na :

występowaniu silnego zbiorowego instynktu samozachowawczego, którego wyrazem jest przywiązywanie uwagi do poczucia bezpieczeństwa i silna wola przetrwania,

świadomości, że istnieje potrzeba trwałej stabilizacji politycznej i społecznej, J poczuciu odpowiedzialności społecznej, przekonaniu, że zabezpieczenie socjalne obywateli należy do państwa, braku zaufania do autorytetów i władzy,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>