Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i w regionie łódzkim

Przemiany ustrojowe w Polsce zaowocowały różnorodnymi skutkami. Mają one zabarwienie pozytywne, ale również negatywne. Niewątpliwie zmusiły kadrę kie-rowniczą przedsiębiorstw polskich do sprostania wymogom gospodarki rynkowej, do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, właściwego wykorzystania zdolności i kompetencji pracowników.

Przemiany gospodarcze w naszym kraju doprowadziły do zmian w strukturze przemysłu. Główne filary gospodarcze, tj. przemysł ciężki (górnictwo, hutnictwo), stoczniowy i lekki, przestały być konkurencyjne na rynku europejskim i światowym. Zarówno koszty utrzymania, jak i koszty pracy, a także dysfunkcje w sferze zarządzania w sferze makro i mikro sprawiły, że z tych gałęzi przemysłu musiało odejść kilkaset tysięcy pracowników. Konieczne procesy restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki doprowadziły do jej unowocześnienia i zwiększenia efektywności, a także do pożądanego zmniejszenia zatrudnienia, ale z drugiej strony – na skutek m.in. wadliwie prowadzonej przebudowy własnościowej (świadomego niszczenia zakładów danej branży) – spowodowały niekontrolowany i nieuzasadniony wzrost bezrobocia.

Brak strategii gospodarczej kraju i strategii regionalnych (dopiero przygotowanie się do akcesji z UE wymusiło opracowanie tych programów) spowodował, że wskaźnik zatrudnienia w Polsce osiągnął niebezpieczną granicę 50-55 %, a boom demograficzny (do 2008 r.) zwiększył dodatkowo potrzebę zatrudnienia każdego roku ok. 600-800 tys. młodych ludzi. Bezrobocie osiągnęło najwyższy od czasu transformacji wskaźnik, tj. 21,4 % (dla młodzieży do 24 roku – 40%), ale są i takie miejsca, gdzie stopa bezrobocia sięga 40 i 50%. Najbardziej dotkliwa społecznie sytuacja występuje w województwach: warmińsko-mazurskim i zachodnio-pomorskim na terenach zlikwidowanych państwowych gospodarstw rolnych. Tam właśnie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>