Systemy zarządzania zasobami ludzkimi

System zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje jako narzędzie kształtowania zachowań pracowników. Operacjonalizacja pojęcia przedsiębiorczości pracowników za pomocą określonych zachowań pozwala na ich wzmacnianie i kształtowanie przy użyciu systemu zarzą-dzania zasobami ludzkimi opartego na kompetencjach, w skrócie określanego jako system zarządzania kompetencjami (rys. 1).

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach stają się coraz bardziej popularne, zarówno w gospodarkach zachodnich, jak i na rynku polskim. Spełniają one szereg powiązanych ze sobą celów, takich jak:

zwiększenie produktywności i efektywności pracowników, integracja różnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi, budowa przejrzystych ścieżek rozwoju zawodowego pracowników,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>