System szkolny

Rozpowszechnianie tego typu kształcenia w okresie rewolucji przemysłowej było też spowodowane pilną potrzebą komunikowania się pośredniego, czyli zwiększania liczby osób umiejących czytać i pisać. Potrzebę tą potęgowała postępująca instytu-cjonalizacja życia społecznego, związana z rozwojem administracji państwowej oraz zarządzaniem coraz większymi organizacjami. Wartość masowego uczestnictwa dzieci w systemie szkolnym podnosił też fakt zajmowania się nimi w czasie pracy rodziców, co umożliwiało dorosłym pełniejsze zaangażowanie w pracy poza domem.

System szkolny był przez wiele dziesiątków lat postrzegany jako równoważny z systemem edukacyjnym. Współcześnie coraz częściej akcentuje się to ostatnie pojęcie, ponieważ ma szerszy zakres, co umożliwia uwzględnienie innych form

kształcenia. Niezależnie jednak od tego, jakie pojęcie bierze się pod uwagę, kształceniu przypisuje się realizację następujących funkcji:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>