Środki na uruchomienie miejsc pracy

Kolejne działania załogi prowadziły do:pozyskania środków z budżetu państwa (na tworzenie miejsc pracy dla bez-robotnych), nawiązania kontaktów z potencjalnymi odbiorcami tkanin (badanie rynku),

o przygotowywania się do przeglądu stojących bezczynnie maszyn, przeglądu kadry pod kątem jej wykorzystania we własnej spółce pracowniczej.

W grudniu 2003 r. skarb państwa przyznał środki na uruchomienie miejsc pracy. Pracownicy przystąpili do przetargu na zakup maszyn i wydzierżawienie hal produk-cyjnych. W styczniu 2004 r. stali się właścicielami maszyn. Od tego momentu inicjatywa pracownicza nabrała rozpędu. Niekończące się narady, wzmocnione pozyskaniem fachowców od zarządzania i technologii, pozwoliły na urzeczywistnienie marzeń pracowników. Zaczęto na gwałt nawiązywać kontakty’ z klientami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>