Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej

Rynek pracy jest systemem specjalnej regulacji i wiele instytucji koordynuje jego funkcjonowanie. Wysoki stopień regulacji tego rynku nie sprzyja działalności przedsiębiorczej, gdyż jest ona ograniczona przez zbyt wysokie koszty pracy. Dlatego od początku lat 80. w krajach Unii Europejskiej podjęto kroki zmierzające do deregulacji.

W dyskusji nad strategiami zapewniającymi sukces na rynku pracy – po podpisaniu traktatu z Maastricht – można wskazać dwie opcje. W pierwszej zwraca się uwagę na konieczność podjęcia działań harmonizacyjnych w sferze podziału, aby zapewnić w procesie rosnącej konkurencji minimalne standardy socjalne. Drugi kierunek nawiązuje do deregulacji i reform instytucji rynku pracy w celu zwiększenia jego elastyczności i stworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

W zakresie wynagrodzeń wiele kontrowersji budzi strategia ograniczania żądań płacowych. Wyrażane są obawy, że uruchomi ona mechanizm konkurencji poprzez obniżkę płac. Obserwując poczynania europejskich związków zawodowych, zauważyć można jednak wyraźne dążenie do koordynacji polityki płacowej na szczeblu europejskim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>