Racjonalno-logiczny stosunek Amerykanów do świata

Ogólnie można powiedzieć, że amerykańska przedsiębiorczość organizacyjna wymaga znacznej swobody w kształtowaniu HRM na poziomie firmy. Zdolność or-ganizacji do zachowań przedsiębiorczych ma być bowiem kreowana, podtrzymywana i rozwijana przez działania podejmowane w zakresie HRM, które są determinowane specyficznymi potrzebami konkretnej firmy.

Jest to konsekwencją osadzenia zarządzania zasobami ludzkimi na założeniu, że or-ganizacje są niezależne i autonomiczne, a zatem posiadają prawo do swobodnego formułowania i realizowania strategii personalnych zgodnie z własnymi potrzebami i własną polityką.

Racjonalno-logiczny stosunek Amerykanów do świata przyczynia się do przyjęcia poglądu, że strategie personalne powinny być formułowane przez specjalistów w zakresie zarządzania kadrami i w sposób wynikowy być powiązane ze strategią ogólną firmy. Takie idee znajdują swoje odzwierciedlenie w stosunkowo niskim poziomie wsparcia i kontroli ze strony państwa, co odpowiada społecznym oczekiwaniom Amerykanów w tym względzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>