Przy braku inwestorów

Przy braku inwestorów (krajowych i zagranicznych) szansą na pracę staje się sa- mozatrudnienie. Ale chcąc podjąć taką decyzję, trzeba mieć wiele samozaparcia, determinacji i inicjatywy, aby wykorzystać często drzemiącą w sobie „wenę” do przedsiębiorczości. Potrzeba ta staje się determinantą w sytuacji ekstremalnej, kiedy zawodzą wszelkie możliwości wsparcia zewnętrznego i kiedy wiadomo, że wyjście z impasu zależy od własnej siły woli. Dowodem na to są udane próby założenia własnego małego biznesu przez bezrobotnych (w większości przez kobiety) w wielu regionach naszego kraju. Małe firmy często bez należytego wsparcia zewnętrznego zaspokajają podstawowe potrzeby społeczności lokalnej, zmniejszają bezrobocie i dają poczucie bezpieczeństwa dla setek tysięcy rodzin, które jeszcze niedawno nie widziały szans na poprawę swojej sytuacji życiowej.

Doświadczenie autorki, organizatorki i prezesa pozarządowej organizacji kobiecej, kreującej zatrudnienie we własnej firmie potwierdzają powyższe opinie. W ciągu 12 lat z ok. 3 tys. osób, które ukończyły szkolenia „Jak prowadzić własną firmę” lub też zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe ok. 40 % podjęło pracę i dodatkowo zatrudniło kolejne bezrobotne osoby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>