Przeprowadzone badania i wstępna analiza

i technik zarządzania publicznego. Przeprowadzone badania i wstępna analiza ich rezultatów pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:

-1. W zawiadywaniu sprawami publicznymi zauważyć można przechodzenie od administrowania, które wiąże się z określonym stopniem pasywności, do bardziej aktywnych form rozwiązywania problemów pojawiających się w procesie świadczenia usług publicznych, przy czym zarządzanie publiczne wdraża się w niewielu organizacjach, a i tam jest to początkowy etap.

-2. Przedsiębiorczość w zarządzaniu organizacjami publicznymi sprzyja podnoszeniu efektywności procesów świadczenia usług publicznych, zapewniających realizację funkcji państwa – członka Unii Europejskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>