Przemiany zachodzące w społeczeństwie

Jednym z przejawów przedsiębiorczości jest samozatrudnienie, któremu w Polsce poświęca się coraz więcej uwagi. Początkowo traktowane było ono jako wyraz wypa-czenia stosunków pracy w przedsiębiorstwach sektora prywatnego. Za jego przyczyny uważano dążenie właścicieli firm do nadmiernych zysków, zbyt wysokie koszty zatrud-nienia pracowników oraz unikanie przestrzegania przepisów bhp i sanitarnych. Problem samozatrudnienia pojawił się już na początku transformacji ustrojowej w Polsce . Duże przedsiębiorstwa państwowe, w których dokonywano zwolnień z przyczyn ekonomicznych, oferowały odchodzącym pracownikom możliwość przejęcia bądź wykupienia maszyn i narzędzi pracy oraz wynajmowały do wykonania różnych prac firmy założone przez swoich dawnych pracowników. Podobne zjawiska obserwowane były w prywatnych firmach działających w dziedzinach mało rentownych lub charakteryzujących się wysoką sezonowością prac. Niestety, w przypadku sektora prywatnego to samo działanie nie jest nazywane eufemistycznie ratowaniem firmy, ale patologią gospodarki, choć w przedsiębiorstwie zarówno państwowym, jak i prywatnym chodzi o ten sam cel. Co ciekawe, badania nad sektorem prywatnym nie potwierdzają, że wynajmowanie samozatrudniających się pracowników jest zjawiskiem powszechnym.

Najdłużej trwającym etapem w rozwoju gospodarczym są przemiany zachodzące w społeczeństwie – zmiana indywidualnych postaw i dostosowywanie się jednostek

do wymagań nowych czasów. Obserwujemy te zmiany na poziomie człowieka, który aktywnie poszukuje potrzebnej sobie wiedzy, jednostki permanentnie uczącej się, posiadającej umiejętności selekcji i aplikacji zdobytej wiedzy. Takie umiejętności już są poszukiwane przez pracodawców, a ich waga będzie stale rosła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>