Przekładanie charakterystyki zasobów wewnętrznych

Przekładanie charakterystyki zasobów wewnętrznych pracownika na wymiar behawioralny. Kompetencje nie opisują poszczególnych części składających się na zasoby indywidualne, ale opisują językiem zachowań, jak pracownicy efektywnie z nich korzystają.

Silne powiązanie zachowań z wymaganymi przez organizację wynikami pracy. Spośród wszystkich zachowań charakteryzujących zasoby indywidualne, ważne są te które mają wymierną wartość dla konkretnej organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>