Przedsiębiorczość amerykańska

W Stanach Zjednoczonych tolerowanie różnic w dochodach i wyrażanie szacunku dla tych, którzy akumulują bogactwo poprzez osobiste wysiłki i starania stanowi nie tylko pewną cechę kultury narodowej, ale jest też przykładem zasadniczej cechy wyróżniającej kultury przedsiębiorcze od innych . Istnieje tutaj wiara, że pieniądze mogą rozwiązać wiele problemów, a ciężko pracując można je zdobyć. Prowadzi to często do stereotypowego poglądu, że biedny jest biednym, bo nie podejmuje należytego wysiłku. Zatem bieda jest jego własnym wyborem.

Wymienione cechy kultury amerykańskiej stanowią o pewnej specyfice postrzegania przez Amerykanów otaczającej ich rzeczywistości. Ważne są tutaj nie tyle in-stytucjonalne rozwiązania, chroniące jednostkę przed zagrożeniami, na jakie może się ona natknąć się w gospodarce wolnorynkowej, ale kreowanie i utrzymywanie takich warunków, w których jednostka sama może swobodnie się rozwijać

5 osiągać sukcesy. Stąd wynika też ogólne przeświadczenie, że przepisów prawnych ograniczających ludzką swobodę nie powinno być więcej niż jest to niezbędne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>