Przedsiębiorcy polscy

Na tym gruncie rozwija się polska przedsiębiorczość, na którą składają się takie cechy, jak witalność, pomysłowość, umiejętność kalkulacji ryzyka, odwaga podej-mowania kontroli nad własnym życiem i umiejętność szybkiego podnoszenia się po porażkach. Posiadanie tych cech jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, aby zrealizować swój pomysł i odnieść sukces.

Przedsiębiorcy polscy, a przecież 90% z nich to właściciele firm małych – jedno-osobowych lub rodzinnych, działających w gospodarce rynkowej od kilku lat, nie mają ulg podatkowych – w przeciwieństwie do inwestorów zagranicznych – ani ochrony cłami zaporowymi przed napływem taniego importu. Są obarczeni nadmierną sprawozdawczością i regulacją prawną, rosnącym komplikowaniem przepisów podatkowych, procesem dostosowywania się do wymogów Unii Europejskiej, brakiem środków inwestycyjnych na rozwój, wysokimi kosztami pracy, uniemożliwiającymi zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników, oraz drogim kredytem.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia Polska osiągnęła relatywnie wysoką (przeciętnie nieznacznie ponad 5% rocznie od 1992 r.) i stabilną stopę wzrostu PKB. Jednakże sytuacja na rynku pracy nie odzwierciedla tej korzystnej tendencji. Bezrobocie osiągnęło wysoki poziom od razu na początku transformacji i – pomimo pewnych wahań – pozostało na tym poziomie przez całą dekadę. Wzrost bezrobocia obserwowany w latach 2000-2002 nie jest zatem nowym zjawiskiem, lecz kontynuacją niedobrej sytuacji na rynku pracy, obserwowanej przez całą dekadę lat dziewięćdziesiątych2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>