Program Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego

Rozwój gospodarczy kraju jest związany z jakością kapitału ludzkiego, w tym z poziomem wykształcenia społeczeństwa. W związku z tym wiele banków centralnych w krajach Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych angażuje się w działania edukacyjne. Częścią misji Narodowego Banku Polskiego, instytucji, która dąży do stworzenia podstaw dla długotrwałego rozwoju gospodarczego, jest podejmowanie działań służących upowszechnieniu tematyki ekonomicznej, zrozumieniu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz promocji przedsiębiorczości.

Wzorując się na renomowanych bankach centralnych NBP podjął się stworzenia Programu Edukacji Ekonomicznej. W ramach tego programu eksperci banku opracowują projekty edukacyjne, których celem jest upowszechnianie szeroko ro-zumianej wiedzy ekonomicznej, w tym także przybliżenie społeczeństwu zasad funkcjonowania i roli banku centralnego w gospodarce. Celami programu są:

Pogłębienie wiedzy ekonomicznej obywateli przez zwiększenie zainteresowania tą tematyką, wskazanie źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania, wsparcie instytucji i osób zajmujących się edukacją ekonomiczną, wskazanie istniejących stereotypów związanych z gospodarką i walka z nimi.

Umożliwienie obywatelom sprawnego poruszania się w warunkach gospodarki rynkowej. Wypracowanie postaw akceptacji i zrozumienia dla procesów ekonomicznych, w tym zmniejszanie poczucia zagubienia i niezrozumienia dla zmian zachodzących w polskiej gospodarce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>