Prace nad odzyskaniem „starych” klientów

W marcu 2004 r. ponownie ruszyła produkcja, najpierw najtańsza i najprostsza. Trwają prace nad odzyskaniem „starych” klientów i znalezieniem nowych. Praca „na swoim” zmieniła postawy pracowników. Zaczęli się samodyscyplinować, a aktywni przedstawiciele załogi, którzy weszli do zarządu spółki bardzo poważnie rozprawiają się z niesolidnymi kolegami. W spółce pracowniczej pracuje dzisiaj 90 osób. Następni, którzy włożyli swoje pieniądze czekają na rozwój firmy i powrót do pracy w niej. Docelowo spółka ma szanse zatrudnić jeszcze 60 osób.

Wszyscy pragną ukarania winnych zaistniałej sytuacji. Nie godzą się z takim – niestety dość częstym – obrazem polskiej rzeczywistości.

Należy podkreślić, że o pozytywnym zakończeniu konfliktu zadecydowała załoga, a zwłaszcza jej upór, determinacja i potrzeba powrotu do pracy za wszelką cenę. Cechy przedsiębiorczości wymienione wcześniej znalazły pełne odzwierciedlenie w zachowaniu załogi. Liderzy grupy pracowniczej (dzisiaj członkowie zarządu spółki) charakteryzowali się odwagą, umiejętnością przewodzenia, wytrwałością, uporem, skłonnością do podejmowania ryzyka i wreszcie kreatywnością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>