Postęp techniczny

Mniej więcej od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku przyspieszone i kumulujące się wydarzenia zaczęły zmieniać granice, strukturę i środowisko biznesu. Nastąpiło przyspieszenie postępu technicznego oraz umiędzynarodowienie działalności gospodarczej, co stwarzało zupełnie nowe możliwości. Znacznie wzmogło się oddziaływanie na przedsiębiorstwo otoczenia politycznego i społecznego, nie mówiąc już o tym, że otoczenie stało się zmienne i nieprzewidywalne. Z tego względu przedsiębiorstwa napotykały nowe, nieprzewidywane wyzwania o daleko idących skutkach. Na zewnątrz musiały walczyć o udział w rynku, przewidywać potrzeby nabywców, zapewniać terminowość dostaw, wytwarzać produkty wysokiej jakości, stosować konkurencyjne ceny i zabiegać o utrzymanie lojalności klienta. Wewnątrz, przedsiębiorstwo starało się dbać o ciągły wzrost produkcji poprzez lepsze planowanie i efektywniejszą pracę, zabiegało o odpowiedni poziom produktywności i utrzymanie konkurencyjności na rynku. Wraz z nasyceniem się rynku przedsiębiorstwo musiało zmienić orientację produkcyjną na rynkową.

Postęp techniczny skomplikował technologię i zwiększył tempo wprowadzania zmian jakościowych. Dokonywały się one wraz z wewnętrznym różnicowaniem struktury przedsiębiorstwa, zarówno w wymiarze pionowym, jak i poziomym. W rezultacie dalszych przekształceń strukturalnych aparat zarządzający ulega poważ-nemu ograniczeniu ilościowemu. Przedsiębiorstwo stanowi połączenie stałych komórek i doraźnych zespołów zadaniowych, połączonych wspólną misją. Na organizację formalną składają się obwody, sprzężenia zwrotne wyznaczające ścieżki decyzyjne i przepływy prac.

Pracownicy zaczynają być traktowani jako autonomiczne podmioty, a nie wyłącznie jako zbiór jednostek, w którym wyróżnia się co najwyżej kierowników. Zapewnienie dużej autonomii jednostkom i zespołom pracowniczym ma na celu wyzwolenie wysokiej motywacji wewnętrznej, która jest gwarantem zarówno wysokiej efektywności, jak i zadowolenia z pracy. Zaczyna się cenić zawodowstwo, rozumiane zarówno w kategoriach profesjonalnego przygotowania, jak i stałego treningu zawodowego, osobowościowego i moralnego. Równolegle do zmian w zarządzaniu wprowadzane są zmiany na szczeblu wykonawczym. W tym właśnie okresie pojawia się tendencja do zwiększania różnorodności pracy poprzez stopniowe eliminowanie monotonii i zróżnicowanie. Jedną z metod stało się wzbogacanie i poszarzenie zakresu pracy. Inną szeroko wykorzystywaną metodą było powołanie w miejsce indywidualnych stanowisk na taśmach montażowych lub w ciągach aparaturowych grup roboczych, zwanych grupami autonomicznymi.

One comment to Postęp techniczny

  • bohdan  says:

    I tutaj wlasnie lezy pies pogrzebany! U nas tego postepu nie ma i nie widac zeby sie cos zmienilo!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>