Pomiędzy kapitałem ogólnym a specyficznym

Wielką zasługą G. Beckera stało się wtedy dokonanie rozróżnienia pomiędzy ogólnym a specyficznym kapitałem ludzkim. O ile ogólny kapitał ludzki był identy-fikowany jako koszt nabywania wiedzy związany z czasem kształcenia się, o tyle specyficzny nie może być utożsamiany tylko ze specjalistycznymi umiejętnościami. Zawiera on również ukształtowanie odpowiednich interakcji w pracy, jak i zbudowanie zespołów pracowniczych. Koszt stworzenia tego specyficznego kapitału ponosi zarówno pracownik, jak i pracodawca korzyści powinny mieć też obopólny charakter. Ten specyficzny kapitał doceniono znacznie później, gdyż skala jego znaczenia wzrastała wraz ze złożonością działalności zespołów pracowniczych .

Pomiędzy kapitałem ogólnym a specyficznym istnieje wiele zależności, które dotyczą nie tylko wykonywanej pracy, ale są również związane z wykształceniem pracowników, ich wzajemnymi relacjami i możliwościami komunikowania się. Jest to niewątpliwie jedno ze źródeł zwiększania zakresu oddziaływania systemu edu-kacyjnego na jakość kapitału ludzkiego .

Kapitał ludzki można oceniać, biorąc pod uwagę: jego wartość i nakłady związane z jej tworzeniem, specyficzne cechy jego funkcjonowania, korzyści indywidualne i społeczne (tzw. efekty zewnętrzne),

One comment to Pomiędzy kapitałem ogólnym a specyficznym

  • michael  says:

    Jednak jest roznica, a myslalem ze nie ma.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>