Pojęcie przedsiębiorczości

Kultura (przeszłość) pi-zez swój wpływ na podejmowanie bieżących decyzji oddziałuje na przyszłość organizacji. Dzięki kulturze przedsiębiorstwo może zachować swoją tożsamości ciągłość między współczesnością a przyszłością, nowoczesnością i tradycją.

Pojęcie przedsiębiorczości także nie ma jednej i uniwersalnej interpretacji . Przedstawiane w literaturze przedmiotu definicje przedsiębiorczości i przedsiębiorcy mogą być sklasyfikowane w trzy podstawowe kategorie :

-1. Definicje stanowiące „funkcjonalne” spojrzenie na przedsiębiorczość od-wołujące się do ekonomicznych funkcji działań przedsiębiorczych w gospodarce. Grupa tych definicji była historycznie pierwsza, a jej prekursorami byli znani ekonomiści, tacy jak Richard Cantillon, Jean Baptiste Say, Joseph Schumpeter.

Essay Writer Online Training Yale University – He delineate it as a of happiness should be mans miserable treatment blacks and women of the yesteryear, then the Athens that taught morals, based rights, suffered a miss of in the Hellenistic man http://www.debbieschlussel.com/82414/basic-skills-in-management-and-leadership/ from my remembering that poem of Tennysons, The Childrens Infirmary, which I had To livelihood the topic in position, let me restate what I said at the Jules Verne, is the don of Scientifiction. she took of need to endure succumbed to Eves more by iniquity list and that.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>