Plany realizacyjne strategii

Plany realizacyjne strategii, które nie muszą być składnikiem planu – dokumentu strategicznego i mogą istnieć jako odrębne akty wykonawcze do strategii, zostały opracowane w blisko dwóch trzecich badanych organizacji, przy czym w prawie połowie z nich opracowano je jako strategie sektorowe i w tych obszarach istnieją plany operacyjne. W drugiej połowie organizacji plany realizacyjne opracowane są dla wszystkich celów głównych zatwierdzonej strategii i zawierają określenie rezultatów końcowych i pośrednich, wykaz wykonawców i osób odpowiedzialnych (ze zdefiniowanymi rolami), a także szacunkowe koszty realizacji tych planów w układzie wieloletnim.

Ważną częścią europejskiego zarządzania publicznego jest orientacja na świadczenie usług publicznych odpowiedniejjakości. Poprawę jakości ma zapewnić opracowywanie planu dostarczania usług publicznych, ich standaryzacja, analiza, kosztów świadczenia usług, rozszerzanie oferty i konkurencja w organizowaniu i dostarczaniu usług.

W świetle zgromadzonego materiału empirycznego można stwierdzić, że w zakresie doskonalenia systemu świadczenia usług publicznych (bez wyodrębniania poszczególnych kategorii) badane organizacje największą wagę przywiązywały do procesów planowania świadczenia usług i do analizy kosztów świadczenia usług.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>