Osoby rekrutowane

osoby rekrutowane (a właściwie przemieszczane) w firmie są tam dobrze znane (w szczególności ich profil zawodowo-kwalifikacyjny, postawy wobec pracy, ewentualna kreatywność, przedsiębiorczość itp.), gdyż cechy ich indywidualnego potencjału ujawnia się poprzez funkcjonujący zakładowy system ocen pracowniczych

osoby przemieszczone w ramach rekrutacji wewnętrznej nie wymagają długiego okresu adaptacyjnego, są efektywne niemal natychmiast po objęciu nowego stanowiska

większa stabilizacja kadr uzasadnia celowość i zapewnia możliwość budowy planów sukcesji zawodowej i indywidualnych ścieżek karier

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>