Osobliwości strukturalne rynku

Sumując należy podkreślić, że osobliwości strukturalne rynku pracy każą szcze-gólnie szukać odpowiedzi na pytania: – w jaki sposób powinien być on regulowany?

– w jaki sposób instytucje rynku pracy powinny uwzględniać zmieniające się podstawowe interesy i strategiczne pozycje partnerów w ramach systemu ko-operacji tynkowej? – które niedostatki koordynacji na tynku pracy powinny być rozwiązywane przez państwo?

Billetterie en ligne : Casino Hex invite au séminaire sur les casino en ligne

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>