Organizacje

akceptują i podejmują ryzyko (a nawet porażkę), organizują i przekształcają zasoby w praktyczne zastosowania, zauważają i zaspokajają potrzeby rynku,

są przywódcami i koordynatorami, są innowacyjne i kreatywne, przejmują inicjatywę. Zachowania te stanowić będą podstawę różnych kompetencji, których uwzględnienie wspierane przez organizację prowadzić będzie do zwiększenia przedsiębiorczości pracowników. Oczywiście u podstaw tych zachowań leżą pewne cechy danej osoby, zapewne mieszczące się w nagłówkach wiedzy, umiejętności, predyspozycji i postaw.

Organizacje powinny więc podejmować działania nakierowane na wsparcie zachowań przedsiębiorczych wśród pracowników. Zachowania przedsiębiorcze mogą być stymulowane poprzez odpowiednio zaprojektowany system zarządzania zasobami ludzkimi, który spełnia jeszcze dodatkową funkcję. Działalność przedsiębiorcza cechuje się określonym poziomem ryzyka, w perspektywie rekompensowanym potencjalnymi korzyściami, zarówno materialnymi (np. zysk), jak i niematerialnymi (np. satysfakcja z odniesionego sukcesu). W przypadku klasycznie rozumianego „przedsiębiorcy” korzyści te są całkowicie zbieżne z celami organizacji. W przypadku pracowników działania przedsiębiorcze nakierowane mogą być raczej na realizację własnych celów, nie zawsze zbieżnych z celami całej organizacji. Potrzeba pobudzenia zachowań przedsiębiorczych nakierowanych na zwiększenie stopnia realizacji celów organizacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu celów indywidualnych, wymaga zastosowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi opartego na kompetencjach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>