Oponenci deregulacji

Oponenci deregulacji – powołując się na teorię property rights – podkreślają z kolei, że regulacja tworzy prawa określające wzajemne relacje poszczególnych grup. Prawo pracobiorców dotyczące ochrony stosunku pracy oznacza na przykład

ograniczenie wolności decyzyjnej przedsiębiorców . Deregulacja prowadzi do roz-szerzenia zakresu praw pracodawców i wiąże się z utratą uprawnień pracowniczych. Dlatego też propozycje deregulacji rynku pracy wzbudzają wiele kontrowersji i są przedmiotem ożywionej publicznej dyskusji. Przeciwnicy deregulacji wskazują, że likwidacja norm prawnych chroniących pracowników przerzuca ryzyko zatrudnieniowe na pracobiorców i umożliwia zawieranie umów o pracę o nietrwałym charakterze kosztem normalnych stosunków pracy. Podkreślają oni także, że regulacje prawa pracy przyczyniają się do uzyskiwania lepszych wyników produkcyjnych dzięki kooperacji partnerów taryfowych i pokojowi społecznemu.

Racje przeciwników i zwolenników deregulacji mają diametralnie różny charakter. Kontrowersyjność ich argumentacji pozwala wysnuć następujący wniosek:

Freelanceri – löydä eri alojen freelancereita – Netticasino

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>