Oblicza kompetencji w teorii i praktyce

Podejście kompetencyjne ma swój początek w 1973 r., kiedy to David C. McClelland opublikował artykuł Testing for Competence rather than Intelligence , w którym ne-gował koncepcje, które czyniły źródłem przyszłego sukcesu zawodowego np. wyniki szkolne i testy inteligencji. McClelland postulował poszukiwanie takiej zmiennej, która pozwoli przewidzieć prawdziwy sukces pracowników w realizacji zadań zawodowych. Poprzez własne doświadczenia i związane z nimi badania zachowań determinujących sukces bądź porażkę McClelland określił zmienne wpływające na wykonywanie zadań zawodowych, które nazwał kompetencjami. W miarę upływu czasu pojawiło się szereg różnych poglądów na temat kompetencji. Głównym powodem dyskusji nad rozumieniem kompetencji był sposób ujmowania właściwości pracowników, niezbędnych do wykonywania z powodzeniem działalności zawodowej.

Od roku 1973 kompetencje oraz metody oceny kompetencji są przedmiotem wielu badań i dyskusji w środowisku teoretyków i praktyków zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. W miarę upływu czasu pojawiło się szereg różnych poglądów na temat kompetencji. Głównym powodem dyskusji nad definicją kompetencji był sposób ujmowania właściwości pracowników, niezbędnych do wykonywania z powodzeniem działalności zawodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>