Obecny stan wiedzy

konieczność spełniania wymogów (np. opracowania strategii rozwoju gminy) i przestrzegania procedur wykorzystywania zagranicznych funduszy pomocowych.

Obecny stan wiedzy pozwala zaproponować następującą definicję: menedżerowie publiczni (lub inaczej menedżerowie organizacji publicznych) to kierownicy różnego szczebla, których podstawowym zadaniem jest skuteczne zarządzanie organizacjami świadczącymi szeroko rozumiane usługi publiczne o wysokiej jakości. Menedżerowie ci rozwiązują problemy zarządzania zgodnie z kryteriami racjonalności politycznej, uwzględniając przy tym kryteria ekonomiczne właściwe logice gry rynkowej. Poza tym coraz częściej podkreśla się, że w XXI w. nieodzowne jest przywództwo w organizacjach publicznych.

W zawiadywaniu sprawami publicznymi przechodzi się od adrninistrowania, które wiąże się z określonym stopniem pasywności, do bardziej aktywnych form rozwiązywania problemów w procesie świadczenia usług publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>