O psychologii humanistycznej

J. Kekes, Selj’-direction: The Core of Ethical Individualism, w: Organizations and Ethical Individu-alism, K. Kolenda (red.), Praeger, New York 1988, s. 7.

Dla istoty racjonalnej niektóre życzenia są rezultatem fałszywych idei, które wymagają korekty. „Uczciwość – powiada A. Rand – nie jest społecznym obowiązkiem ani poświęceniem dla dobra innych, ale najgłębszą egoistyczną cnotą, jaką człowiek może praktykować: jest bowiem odmową poświęcenia rzeczywistości swojej własnej egzystencji dla oszukanej świadomości innych ludzi” .

Silnym wsparciem dla etyki racjonalnego egoizmu są koncepcje: o psychologii humanistycznej i społeczeństwa otwartego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>