Nauczanie

Nauczanie, w przeciwieństwie do indoktrynacji, pomaga nauczanemu lepiej ro-zumieć otaczający go świat, dzięki czemu może on skuteczniej realizować swoje cele. Nauczanie służy więc przede wszystkim pracownikowi, a dopiero pośrednio i nie zawsze w sposób jednoznaczny – organizacji. Oprócz tego, nauczanie nie gwarantuje przyswojenia takich wzorów kulturowych, które kierownictwo uważa za najbardziej pożądane.

W indoktrynacji wykorzystuje się różne formy presji psychicznej, moralnego szantażu i manipulacji. Rezygnując nawet z rygoryzmu moralnego w ocenie pewne jest jedno – podejmując te działania kierownictwo dalekie jest od partnerskiego traktowania pracowników. Stosunki partnerskie wymagają bowiem uruchomienia procesu organizacyjnego uczenia się, w którym chodzi o pozyskiwanie wiedzy w rozmaitych relacjach społecznych, a więc w stosunkach z klientami, z kooperantami, ze współpracownikami oraz między przełożonymi a podwładnymi.

Doświadczając indoktrynacji, ludzie utrwalają w sobie poczucie przynależności do organizacji na dobre i na złe. Za oczywistą powinność zaczynają uznawać całkowitą

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>