Nadużycia etyki lojalności

Organizacja zawsze była traktowana jako pole działalności kolektywnej. Gwarancji powodzenia upatrywano w ścisłej współpracy członków organizacji, służących sobie pomocą i mających poczucie wspólnego celu. Normy kultury organizacyjnej nawoływały więc często do jedności i respektowania przyjętych reguł zachowań. Kształtowaniu tego typu wzorów kulturowych służą często odpowiednie zabiegi wychowawcze, dokonywane pod hasłem „w jedności siła”, składające się na rozmaite formy przygotowania zawodowego, jak np. musztra w wojsku czy jednolity ubiór w niektórych typach szkół zawodowych. W tej atmosferze zrozumiała jest niechęć do wszelkich form indywidualnej przedsiębiorczości pracowników, wyłamujących się z przyjętej rutyny działań zbiorowych i rozbijających w ten sposób spójność zespołu. Tro-ska o tę spójność decyduje również o negatywnej ocenie aspiracji pracowników do rozwoju indywidualnego.

Sytuacja, kiedy pracownik reprezentuje kolektywistyczny model motywacji traktowana jest więc często przez kierownictwo organizacji jako korzystna, a jed-nocześnie zachęcająca do jak najlepszego wykorzystania takiej postawy. Pojawia się więc pokusa, aby tym bardziej podporządkować pracownika przełożonemu, organizacji lub grupie pracowniczej. Znajduje to wyraz w przesadnym podkreślaniu zasad etyki lojalności, co owocuje atmosferą społeczną, w której na pochwałę zasługuje wyłącznie działanie na rzecz innych, a realizowanie swoich własnych celów powinno być wstydliwie ukrywane. W takiej atmosferze można bez żenady wykorzystywać ofiarność i poświęcenie ludzi, żywiąc przy tym przekonanie, że postępują oni tak z własnej, nieprzymuszonej woli, bo są po prostu dobrymi pracownikami. Łatwo przy tym zapomnieć, że pracownik jako istota ludzka ma nie

tylko prawo, ale i egzystencjalny obowiązek, aby dążyć do samodoskonalenia, au- toekspresji i autonomii. Jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy, należy mu to uświadomić, a nie bezwzględnie wykorzystywać jego kulturowe nawyki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>