Model jest tworzony dla wszystkich stanowisk

– zbiorem wszystkich opisanych kompetencji dla organizacji (definicje, skale pomiarowe, narzędzia diagnostyczne, wskazówki rozwojowe) wraz z szerokim komentarzem merytorycznym

– koncepcją polegającą na wykorzystaniu analizy kompetencji do organizo-wania i doskonalenia procesów składających się na zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji.

Model jest tworzony dla wszystkich stanowisk na dowolnym poziomie zarządzania, jest katalogiem kompetencji, „biblią” organizacji, rdzeniem wszystkich procesów kadrowych, nośnikiem wartości kultury organizacyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>