Młodzież szkolna

Atutem NBPortalu jest fakt, iż staje się on bazą dydaktyczną dla nauczycieli, a z drugiej strony – swego rodzaju przystępną pomocą dla uczniów i studentów. Stąd w pierwszym etapie funkcjonowania portalu redakcja skupia się na dotarciu do jak najszerszej rzeszy nauczycieli, specjalistów zajmujących się dydaktyką pozaszkolną, kuratorów oraz uczniów. W ten sposób sprzyja rozwijaniu kapitału intelektualnego społeczeństwa oraz budowaniu postaw przedsiębiorczych.

NBP realizuje także wiele innych projektów o charakterze edukacyjnym. Aby zainteresować młodzież problematyką ekonomiczną organizuje skierowany do uczniów gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych ogólnopolski konkurs na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej (temat edycji w 2003 r. – „Rozwój gospodarczy Twojej miejscowości w Unii Europejskiej”). Co roku uczniowie z całego kraju nadsyłają ponad 500 prac, często o wysokim poziomie merytorycznym.

Młodzież szkolna jest także beneficjentem projektu „Z ekonomią na ty”. W okresie wakacji biblioteki powiatowe dzięki wsparciu NBP organizują treningi, szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje. Ma to prowadzić do kreowania postaw przedsię-biorczych młodzieży oraz uczyć podstawowych zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej. Tylko w ubiegłym roku w przeprowadzonych przez biblioteki działaniach wzięło udział 18 000 uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, zaangażowane było ponad 180 szkół oraz blisko 300 instytucji piywatnych i publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>