Konsekwencj funkcjonowania organizacji

jest ściśle związany z ideą integracji europejskiej, poszerzanej o kolejne kraje, odzwierciedla kluczowe wartości, takie jak pluralizm i tolerancja, ale jednocześnie nie jest świadomie rozwijany na podstawie tych wartości,

i jest konsekwencją funkcjonowania organizacji w warunkach restrykcyjnej au-tonomii, charakteryzuje się ograniczoną swobodą działania kadry menedżerskiej na kilku poziomach: międzynarodowym (ograniczenia nakładane przez UE), narodowym (ograniczenia kulturowe i prawne danego kraju), organizacyjnym i/ lub branżowym, sektorowym (ograniczenia związane ze struktura własnościową) oraz funkcji personalnej (ograniczenia ustanawiane przez związki zawodowe i szeroko rozumiane uzgodnienia konsultacyjne),

jest związany z filozofią równowagi między wszystkimi interesariuszami (koncepcja stakeholderś) oraz koncepcją partnerów społecznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>