Kompetencje to pośrednio identyfikowalne cechy osobowe

Kompetencjami są te atrybuty pracownika, które pozwalają mu na efektywne realizowanie profesjonalnych zadań. O kompetencjach wnioskujemy na pod-stawie rzeczywistych zachowań na stanowisku pracy.

Kompetencje to pośrednio identyfikowalne cechy osobowe, które powiązane są przyczynowo-skutkowo z doskonałymi wynikami w pracy i sukcesem za-wodowym. Kompetencje odróżniają pracowników doskonałych od „tylko” dobrych. Uwzględniają również konkretną sytuację firmy i jej kulturę.

o Kompetencje to osobiste dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Są to zdolności ludzi do określonego zachowania, co powoduje realizację postawionych zadań i generowanie rezultatów w danych warunkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>