Kompetencje – czym są w praktyce?

Jeszcze niedawno kompetencje znajdowały się na obrzeżach zainteresowań praktyków zzl, obecnie świadomość możliwości, jakie niesie za sobą wykorzystanie języka kompetencji do zarządzania ludźmi, jest wśród praktyków już powszechna. Jeśli celem firmy jest zwiększanie swojej konkurencyjności, to w praktyce kompetencje będą stanowiły niezmiernie ważny budulec dla systemów i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.

Podobnie jak w teorii, w praktyce można spotkać się z różnymi definicjami kom-petencji. Analizując np. oferty firm doradczych, które świadczą usługi z zakresu bu-dowy narzędzi opartych na kompetencjach, można spotkać następujące podejścia:

Kompetencje są kombinacją obserwowalnych i zastosowanych w praktyce za-chowań, motywacji, postaw, wiedzy i umiejętności, które tworzą przewagę konkurencyjną organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>