Jak praktycy konstruują model kompetencji?

Model kompetencji może być ujmowany w praktyce w następujących wymiarach: Indywidualnym – rozumianym jako profil kompetencji, który jest zbiorem kompetencji określającym dane stanowisko. Profil kompetencji jest wzorcowym, czyli pożądanym przez organizację zbiorem kompetencji wymaganych na danym stanowisku. Każda kompetencja w profilu jest określona poziomami, które pozwalają zidentyfikować natężenie zróżnicowania zachowań opisujących daną kompetencje. Poziomy wartościują poszczególne kompetencje. Do profilu opisanego poziomami porównywani są konkretni pracownicy, a wynikiem oceny jest indywidualny profil osobowy, pokazujący poziom zbieżności pracownika z modelem.

Globalnym – rozumianym jako księga kompetencji, która jest strukturyza- cją zbioru kompetencji dla danej organizacji. Księga kompetencji może być:

– zestawieniem wszystkich kompetencji w organizacji, układem budowanym na różnorodnych płaszczyznach organizacji w układzie pionowym i poziomym daje macierz kompetencji

Die Welt des Online Casinos: South Park Spielautomat von NetEnt – schon entdeckt? – Casino Spiele

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>