Fundusz Młodych „Wehikuł”

– Baza CIS – internetowa baza organizacji pozarządowych i instytucji dzia-łających na polu pomocy społecznej na terenie miasta i regionu jest to ważne narzędzie w codziennej pracy działaczy organizacji pozarządowych i pracowników instytucji pomocy społecznej

– Fundusz Młodych „Wehikuł” – stowarzyszenie realizuje program Fabryka Inicjatyw – Fundusz Młodych „Wehikuł” zaprezentowany przez Akademię Rozwoju Filantropii (ARF) w Polsce program ma na celu finansowe wspomaganie pomysłów wysuwanych przez ludzi młodych działających w różnych zgrupowaniach młodzieżowych

-5) wygrało sześć aplikacji dotyczących finansowania poszczególnych przedsięwzięć wspierających przedsiębiorczość. W planie na 2004 r. przewiduje się uruchomienie Gminnego Centrum Informacji, które w sposób aktywny będzie pomagało znaleźć pracę. Odbiorcami projektu mają być głównie bezrobotni mieszkańcy powiatu żyrardowskiego. W szczególności do tej informacji dotrzeć powinny osoby młode, absolwenci szkół różnego typu, bezrobotni oraz osoby chcące prowadzić działalność gospodarczą. Ponadto opracowuje się nowy regulamin pożyczkowy dotyczący uruchomienia nowej linii pożyczkowej, bazującej na kapitale z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ok. 1 min zł), oraz prowadzone są dalsze prace nad uruchomieniem Funduszu Poręczeń Kredytowych .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>