Fenomen nowych kompetencji pracowniczych

Analiza literatury przedmiotu pozwala zdefiniować obszary intensywnego powstawania nowych zawodów, którego konsekwencją jest pojawienie się zapotrzebowania na nowe kwalifikacje . Przytaczane argumenty dowodzą, że pierwotnym, niejako instynktownym sposobem pozyskiwania nowych kwalifikacji jest doświadczenie zawodowe zdobywane w miejscu pracy, ponieważ tylko ono gwarantuje całkowite i natychmiastowe dostosowanie się do zmieniających się potrzeb kwalifikacyjnych . Obszary intensywnego powstawania nowych zawodów to:

informatyka, telekomunikacja, Internet i technologie informacyjne o biotechnologia i jej zastosowania ochrona środowiska eksploatacja morza i dna morskiego obsługa procesów integracji regionalnej

nowoczesne operacje finansowe, bankowość elektroniczna i handel elektroniczny ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz domowej opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi informacja, kultura popularna i przemysł rozrywkowy edukacja różne nowe zawody (kategoria zbiorcza) .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>