Ekonomia na co dzień

Z kolei działania realizowane w ramach projektu „Ekonomia na co dzień” po-szerzają i uzupełniają program nauczania ekonomii w gimnazjum. Nauczyciele mają możliwość udziału w szkoleniach oraz otrzymują pakiet materiałów do prowadzenia zajęć pozwalających na rozwój praktycznych umiejętności uczniów.

Przedsięwzięciem o innym charakterze jest przyznawana corocznie przez NBP Nagroda im. Władysława Grabskiego. Otrzymują ją dziennikarze przygotowujący wartościowe artykuły, audycje i programy, które przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

Ważnym zadaniem Programu Edukacji Ekonomicznej jest także wspieranie pod-miotów zajmujących się edukacją ekonomiczną w Polsce. Liczne instytucje i orga-nizacje dysponują zapleczem merytorycznym i technicznym, mają doświadczenie w działalności szkoleniowej, tworzą ciekawe i atrakcyjne projekty, a także docierają do wielu grup społecznych. Z myślą o takich organizacjach NBP ogłasza co roku otwarty konkurs grantowy na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej.

NBP jest jednym z głównych fundatorów Programu Stypendiów Pomostowych, który polega na przyznawaniu uzdolnionej młodzieży ze środowisk wiejskich, zwłaszcza z rodzin byłych pracowników PPGR, stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich, aby ułatwić im rozpoczęcie nauki w szkole wyższej. Działania te sprzyjają wyrównywaniu szans młodzieży miejskiej i wiejskiej, co jest szczególnie mocno podkreślane w inicjatywach edukacyjnych w Unii Europejskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>