Działania edukacyjne NBP kierowane są do różnych grup społecznych:

Odbiorców bezpośrednich, czyli młodzieży szkolnej i studenckiej, przedsiębiorców itp. Do tych odbiorców kierowane są szkolenia, konkursy, wyjazdy studyjne, wsparcie materiałowe, staże, stypendia itp. Celem tych działań ma

• być również pomoc uczniom przy wchodzeniu na rynek pracy i dostarczanie potrzebnych w codziennym życiu informacji. Multiplikatorów wiedzy, czyli dziennikarzy, nauczycieli, liderów społecznych, duchownych. Są to odbiorcy przekazujący zdobytą wiedzę innym. Dzięki szkoleniom, letnim szkołom, wyjazdom studyjnym, konkursom NBP stara się podnieść poziom nauczania zagadnień związanych z ekonomią, upowszechniać tematykę ekonomiczną w mediach, wspierać najlepszych nauczycieli i dziennikarzy.

Szerokiej opinii publicznej, czyli odbiorcy powszechnego, do którego kierowane są programy przygotowane i emitowane w mediach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>